V ostravské MHD zakoupeno již 100 000 jízdenek bezkontaktními platebními kartami

První dva kompletní měsíce ostrého provozu má za sebou unikátní systém jízdného v Ostravě, který umožňuje ve všech prostředcích MHD provozovaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. (DPO) platit jízdné bezkontaktní platební kartou.

Ostrava, 6. září 2016 - První dva kompletní měsíce ostrého provozu má za sebou unikátní systém jízdného v Ostravě, který umožňuje ve všech prostředcích MHD provozovaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. (DPO) platit jízdné bezkontaktní platební kartou. V období 30. 6. – 31. 8. bylo tímto způsobem pořízeno 99 705 jízdenek v hodnotě přesahující 1,8 milionu. Navíc v závěru minulého týdne byl překonán milník 100 000 prodaných jízdenek.

Hlavní výhodou ostravského systému je fakt, že negeneruje papírové jízdenky a při jeho využívání cestující nepotřebují znát tarif ani cenu jízdného předem. Při nástupu přiloží kartu povinně, při výstupu nepovinně
a odbavovací systém za ně spočítá optimální jízdné. Díky nastavení navíc cestující nikdy nezaplatí více než je cena denní jízdenky.

Všechny platební transakce za nákup „bezpapírového“ jízdného se zúčtovávají v clearingovém centru a data v něm vyhodnocená prozrazují zajímavé informace o dosavadním využívání platebních karet v dopravních prostředcích ostravské MHD. „Například víme, že nejúspěšnějším dnem za první dva měsíce ostrého provozu byl pátek 15. července, kdy v Ostravě probíhal hudební festival Colours of Ostrava. V tento den bylo prostřednictvím bezkontaktní platební karty pořízeno 3857 jízdenek,“ říká Pavel Nenka ze společnosti XT-Card, která za chod zúčtovacího centra zodpovídá.

Dopravní podnik Ostrava je s fungováním systému po prvních dvou měsících spokojen. „V srpnu bylo oproti červenci pořízeno o 10 000 více bezpapírových jízdenek a aktuálně se v pracovní dny prodá více než 2 000 jízdenek denně. Navíc prodeje jízdného přes SMS nám pozvolna klesají. To jsou pro nás jasné signály,
že Ostravané i návštěvníci města si na nový systém zvykli a rádi jej využívají,”
říká mluvčí DPO Miroslav Albrecht.

Úspěšné fungování bezpapírového krátkodobého jízdného v Ostravě je dobrý signál i pro regionální dopravce, kteří se k systému plánují připojit. „Výsledky a rychlé překonání milníku 100 000 jízdenek jen dokazují, že systém má obrovský potenciál a registrujeme zvýšený zájem regionálních dopravců o připojení k němu. Již v lednu 2017 se napojí opavský dopravce a další se připojí v průběhu roku. Systém tak začne naplňovat naši vizi a nebude pouze moderním dopravním řešením pro Ostravu, ale celý Moravskoslezský kraj,“ říká Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS, která funguje jako koordinátor projektu bezkontaktního jízdného a zajišťuje jeho proměnu na regionální dopravní řešení.

Níže uvádíme podrobnější přehled zajímavých statistik vycházejících z užívání bezkontaktních platebních karet pro nákup jízdného v ostravské MHD:

„Bezpapírové“ jízdné v Ostravě hrazené bezkontaktními platebními kartami (30. 6. – 31.8.)

Celkový objem financí za zakoupené jízdenky

1 826 174 Kč

Celkový počet zakoupených jízdenek

99 705

Celkový počet přestupních jízdenek

69 050

Celkový počet nepřestupních jízdenek

30 414

Celkový počet celodenních jízdenek

241

Průměrný počet jízdenek zakoupených za jeden den

1582

V jaký den bylo zakoupeno nejvíce jízdenek?

15. 7. 2016 (3857 jízdenek)

Nejoblíbenější linka MHD pro platby jízdného bezkontaktními kartami

Tramvaj č. 2 (12 161 jízdenek)

Počet registrovaných uživatelů v online rozhraní
https://karta.odiska.cz/emvweb/Login

1331

Počet použitých karet v systému

28 727

Dokumenty ke stažení