Multifunkční karta

Vlastnosti Multifunkční karty

Multifunkční karta je postavena na technologii bezkontaktní čipové karty MIFARE. Díky vlastnostem použité technologie lze realizovat multifunkční a víceuživatelské karetní systémy. Karta tedy umožňuje využít více aplikací na jedné kartě, přičemž různé aplikace mohou být používány různými poskytovateli služeb. Držitel karty potom může využívat celou škálu nabízených služeb pomocí jediné karty. Použitá technologie zároveň zajišťuje splnění požadovaných bezpečnostních standardů. Karta je vhodná jak pro použití v dopravních systémech, tak i pro různé karty městské či regionální, rezidentské či turistické. Na základě konceptu Multifunkční karty je realizována i In-karta Českých drah, a.s.

Elektronická peněženka

Elektronická peněženka je základní aplikací Multifunkční karty. Jedná se o platební nástroj určený pro platbu malých částek za zboží a služby, placené běžně v hotovosti. Tento přístup přináší na straně obchodníků i zákazníků úspory plynoucí z minimalizace práce s hotovostí i urychlení procesu platby. Významnou vlastností elektronické peněženky je její otevřenost. To znamená, že síť obchodních míst akceptujících platby není předem limitována na konkrétní typ prodejců služeb (dopravců, obchodníků, aj.). Elektronickou peněženku tak lze nabít pro budoucí nákup zboží a služeb (jízdenek, vstupenek, platba parkovného nebo občerstvení, aj.). Na turistických kartách se uplatní elektronická peněženka zejména jako předem nabitá na určitou částku.

Identifikační funkce karty

Neplatební aplikace karty jsou odvozeny od funkce identifikace držitele. Identifikační funkci lze využít v různých oblastech řízení vstupů, systémů stravování, evidence návštěvníků, ovládání parkovišť, řízení výtahů a dalších. Nabízí se i využití v knihovních systémech, při komunikaci občanů s úřady nebo pro různé věrnostní systémy. Specifickou aplikací je použití karty v dopravních systémech.

Dopravní systémy

Využití Multifunkční karty v dopravních systémech městské hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémech tvoří významnou část aplikací. Na kartě lze implementovat různé slevové programy, předplacené časové jízdenky a další typy jízdenek podle tarifu daného přepravce.

Bezpečnost

V kartových systémech s Multifunkční kartou je kladen vysoký důraz na bezpečnost karty v průběhu celého jejího životního cyklu. Společnost XT-Card a.s. spolupracuje s předními odborníky v dané oblasti a při implementaci využívá zařízení s potřebnými certifikáty.

Partnerství

Společnost XT-Card a.s. nabízí vytvoření partnerského vztahu s lokálně působícími subjekty při budování různých systémů využívajících Multifunkční čipovou kartu. Takovouto spoluprací, která vychází ze spojení znalostí problematiky čipové karty se znalostmi lokálního prostředí, lze dosáhnout významných výsledků s přínosy pro všechny zúčastněné subjekty.