EMTEST

Veřejná hromadná doprava je nedílnou součástí našeho života. Města i silnice jsou přeplněná a hledají se cesty, jak tento způsob dopravy co nejlépe využít.

Největším konkurentem veřejné hromadné dopravy jsou osobní automobily, které poskytují vysoký komfort cestování a staly se dostupným dopravním prostředkem.

Hlavním úkolem tedy je nabídnout takové služby cestujícím, které by mohli konkurovat osobní automobilové dopravě.

Mnoho dopravních společností si tento fakt uvědomuje a začali proto podnikat kroky ke zlepšení. Tak jako i v jiných oblastech je i zde kladen důraz na ekonomiku a efektivnost, které přinášejí úspory pro rozšiřování služeb a zvýšení komfortu cestujícím.

Společnost EMTEST kontinuálně vyvíjí již několik let systémová řešení pro veřejnou hromadnou dopravu. Know-how a dlouholeté zkušenosti jsou základem systému EMLINES.

Více na stránkách EMTEST a.s.