Za „bezpapírové“ jízdné v ostravské MHD cestující utratili za čtvrt roku přes 3 miliony Kč

Tři kompletní měsíce ostrého provozu má za sebou unikátní systém jízdného v Ostravě, který umožňuje ve všech prostředcích MHD provozovaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. (DPO) platit jízdné bezkontaktní platební kartou.

Ostrava, 3. října 2016 - Tři kompletní měsíce ostrého provozu má za sebou unikátní systém jízdného v Ostravě, který umožňuje ve všech prostředcích MHD provozovaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. (DPO) platit jízdné bezkontaktní platební kartou. Systém, který byl spuštěn 30. června, je projektem Dopravního podniku Ostrava (DPO) a Koordinátora ODIS, jež na jeho vývoji spolupracovaly se společnostmi Visa Europe, XT-Card, ČSOB, a Mikroelektronika.

„O d zavedení systému bezkontaktního jízdného v ostravské MHD bylo cestujícími pořízeno přes 171 000 jízdenek v hodnotě přesahují 3 miliony korun. O rostoucí popularitě systému svědčí fakt, že v září oproti červenci vzrostl počet jízdenek pořízených bezkontaktní platební kartou o více než 50 %,“ říká Pavel Nenka ze společnosti XT-Card, která zodpovídá za chod zúčtovacího centra celého systému.

Detailní statistiky jsou k dispozici níže.

Bezpapírové“ jízdné v Ostravě hrazené bezkontaktními platebními kartami (30. 6. – 30.9.)

Celkový objem financí za zakoupené jízdenky

3 132 808 Kč

Celkový počet zakoupených jízdenek

171 008

Celkový počet přestupních jízdenek

118 516

Celkový počet nepřestupních jízdenek

52 077

Celkový počet celodenních jízdenek

415

Průměrný počet jízdenek zakoupených za jeden den

1 838

Počet jízdenek zakoupených v červenci

44 894

Počet jízdenek zakoupených v srpnu

54 074

Počet jízdenek zakoupených v září

71 303

V jaký den bylo zakoupeno nejvíce jízdenek?

15. 7. 2016 (3 857 jízdenek)

Nejoblíbenější linka MHD pro platby jízdného bezkontaktními kartami

Tramvaj č. 2 (19 548 jízdenek)

Počet registrovaných uživatelů v online rozhraní
https://karta.odiska.cz/emvweb/Login

1 663

Počet použitých karet v systému

40 132

Dokumenty ke stažení